05.07.2012
Agnieszka Muszka

Jednogłośna aprobata

Jednogłośna aprobata

28 czerwca był ważnym dniem dla miejscowego samorządu. Wszystko przez to, że jednym z najważniejszych punktów obrad gryfowskich radnych było udzielenie burmistrzowi absolutorium.

Sesję otworzyła informacja nt. realizacji przedsięwzięcia związanego z budową i uruchomieniem gminnej przychodni zdrowia. Na tę okoliczność zaproszona została dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu Zofia Barczyk wraz ze swoimi współpracownikami, która na prośbę burmistrza Olgierda Poniźnika przedstawiła ofertę medyczną, która dostępna będzie już niebawem w nowym punkcie (szerzej w numerze).

Drugą częścią obrad było podjęcie uchwały i udzielenie absolutorium burmistrzowi Poniźnikowi za 2011 rok. Włodarz miasta przedstawił uczestnikom spotkania sytuację finansową oraz to wszystko, co w obecnych trudnych warunkach ekonomicznych udało się mimo wszystko osiągnąć. Radni także nie mieli wątpliwości, że finanse miasta i gminy są w dobrych rękach i jednogłośnie przegłosowali uchwałę o udzielenie absolutorium burmistrzowi Gryfowa. To ogromny sukces władz miasta, których starania o dobre funkcjonowanie gminnej społeczności i niezbędnych ku temu instytucji zostały odpowiednio nagrodzone.

Udzielenie absolutorium było najważniejszym aktem podczas tej sesji, ale nie jedynym. Wśród uchwał znalazły się te dotyczące m.in. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014, powołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz trybu udzielania dotacji z budżetu gminy i kontroli jej wykorzystywania, a także zmian w tegorocznym budżecie. Przy okazji podejmowania uchwały o ustaleniu nowej sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów wywiązała się ostra dyskusja, która pokazała jak bardzo wiele emocji budzi oświatowa tematyka.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty