26.09.2014
Agnieszka Muszka

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Już 1 lutego 2015 mija najbliższy termin składania wniosku z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, jak i przedszkola na dofinansowanie w ramach akcji „Mobilność edukacyjna” i „Partnerstwa strategiczne”.

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:

 

W ramach Akcji 1. „Mobilność kadry”

 • kursy językowe, metodyczne i specjalistyczne dla kadry, prowadzone za granicą,
 • wyjazdy kadry na zagraniczne staże, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria,
 • pozyskanie zagranicznego nauczyciela w celu nauczania we własnej placówce na okres do 2 miesięcy.

 

W ramach Akcji 2. „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”

 • tzw. wymianę uczniów między szkołami
 • wymianę dobrych praktyk między placówkami
 • pozyskanie zagranicznego nauczyciela w celu nauczania we własnej placówce na okres 2-12 miesięcy

 

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ – praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

 

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

 

Akcja 1. „Mobilność Kadry”

Wrocław, 9 października 2014 r.   

 

Akcja 2. „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”

Gdańsk, 29 września 2014 r.

Warszawa, 3 października 2014 r.   

Poznań, 7 października 2014 r.   

Kraków, 13 października 2014 r.

Łódź, 20 października 2014 r.   

 

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 1 lutego 2015 r. dla akcji: „Mobilność kadry”, „Partnerstwa strategiczne”,
 • jak napisać wniosek, żeby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
 • w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
 • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji „Mobilność kadry”, „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”,
 • jak sfinansować koszty zarządzania projektem (np. osób dedykowanych do pisania wniosków, rozliczania  i raportowania realizacji projektu) z przyznanych środków,
 • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 1 lutego 2015 r. dla akcji: Mobilność kadry, Partnerstwa strategiczne
 • jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie

www.szkolenia-erasmus.org.

 

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty