18.02.2013
Agnieszka Muszka

Izerska Ścieżka Sprawnościowa w Proszówce

Izerska Ścieżka Sprawnościowa w Proszówce

Ochotnicza Straż Pożarna  w Proszówce z przyjemnością informuje, że zakończyła realizację projektu pn. „Rozwój OSP poprzez stworzenie Izerskiej Ścieżki Sprawnościowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Oś 4 Leader  w ramach PROW 2007 – 2013.

17.04.2012 r.  OSP Proszówka z przedstawicielami UMWD podpisała umowę o dofinansowanie zadania dotyczącego wykonania ścieżki sprawnościowej poniżej budynku remizy w Proszówce. Już 20.04.2012 przystąpiliśmy do realizacji umowy, pierwszą czynnością było usunięcie drzew i krzewów zalegających na terenie planowanej ścieżki. Po wytyczeniu przebiegu ścieżki wykonano niwelację terenu poprzez przemieszczanie mas ziemnych. W następnym etapie wykonano  korytowanie planowanej ścieżki  oraz zostały położone kolejne warstwy podbudowy i warstwa wierzchnia. Z początkiem listopada został dostarczony sprzęt na wyposażenie Izerskiej Ścieżki Sprawnościowej lecz ze względu na panujące warunki atmosferyczne (opady śniegu) nie został już zainstalowany tylko złożony w remizie. Sprzęt zostanie ustawiony na ścieżce wiosną gdy warunki atmosferyczne będą już sprzyjające do jego bezpiecznego korzystania. Czekamy niecierpliwie na tę chwilę.

W chwili obecnej jesteśmy na etapie rozliczenia projektu. Zaraz po otrzymaniu zwrotu dofinansowania rozpoczniemy kolejne prace przy remizie w Proszówce. Tym razem prace będą dotyczyły wykonania placu zabaw dla dzieci. Na te zadanie Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, również pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Oś 4 Leader  w ramach PROW 2007 – 2013.

 

Całość opracował:

August Dariusz

Drukuj/generuj pdf

Na skróty