20.10.2016
Agnieszka Muszka

Inwestycja drogowa w Proszówce

Inwestycja drogowa w Proszówce

Ruszyła przebudowa ważnego ciągu komunikacyjnego, stanowiącego dojazd do pól uprawnych o bardzo dużym areale, a także do obiektu kultu religijnego, jakim jest Kapliczka św. Leopolda na Wzgórzu św. Anny.
 17 października, władze Gryfowa Śląskiego podpisały umowę z wykonawcą – firmą ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWO-BUDOWLANYCH z Lubania, na realizację zadania rekultywacyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Proszówka dz. 303 dr. na odcinku 0,5 km”. 
Zakres prac drogowych obejmuję wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3 m oraz poboczy z kruszywa łamanego do 0,5 m wraz z odwodnieniem: rowy, ściek z elementów betonowych oraz wpusty drogowe. 
Zadanie jest dotowane  z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 126 000 zł. Wykonawca w ramach przetargu nieograniczonego zaoferował najniższą cenę w wysokości 185 935,68 zł za wykonanie zadania. Termin realizacji do 21 listopada 2016 r.
    
Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask 

Ruszyła przebudowa ważnego ciągu komunikacyjnego, stanowiącego dojazd do pól uprawnych o bardzo dużym areale, a także do obiektu kultu religijnego, jakim jest Kapliczka św. Leopolda na Wzgórzu św. Anny.
17 października, władze Gryfowa Śląskiego podpisały umowę z wykonawcą – firmą ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWO-BUDOWLANYCH z Lubania, na realizację zadania rekultywacyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Proszówka dz. 303 dr. na odcinku 0,5 km”. 

 Zakres prac drogowych obejmuję wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3 m oraz poboczy z kruszywa łamanego do 0,5 m wraz z odwodnieniem: rowy, ściek z elementów betonowych oraz wpusty drogowe. Zadanie jest dotowane  z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 126 000 zł. Wykonawca w ramach przetargu nieograniczonego zaoferował najniższą cenę w wysokości 185 935,68 zł za wykonanie zadania. Termin realizacji do 21 listopada 2016 r.    

Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask 

fot. Paweł Rubaj

Drukuj/generuj pdf

Na skróty