15.11.2016
Agnieszka Muszka

Inwestycja drogowa w Proszówce

Inwestycja drogowa w Proszówce

Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Proszówka dz. 303 dr. na odcinku 0,5 km”, prowadzącą także do Kapliczki św. Leopolda na Wzgórzu św. Anny. Zakres prac drogowych obejmował wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3 m oraz poboczy z kruszywa łamanego do 0,5 m wraz z odwodnieniem: ściek z elementów betonowych oraz wpusty drogowe.

15 listopada o godz. 9.00 dokonano uroczystego otwarcia drogi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Pani Grażyna Adamuszek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, burmistrz Olgierd Poniźnik, przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek, ks. dziekan Krzysztof Kurzeja, sołtys Proszówki Jan August, sekretarz OSP Kamila Zajączkowska, radni Jerzy Guzy i Stanisław Sawczak.

W ramach podziękowań, akwarele z wizerunkiem Kapliczki św. Leopolda, wręczono Pani Grażynie Adamuszek, Wykonawcy – Pani Stanisława Torba oraz inspektorowi nadzoru – Pan Józef Sadowski Zadanie było dotowano z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 126 000 zł. Całkowita wartość zadania to 185 935,68 zł

Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

Drukuj/generuj pdf

Na skróty