22.08.2016
Agnieszka Muszka

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

W 2016 roku Gmina Gryfów Śląski pozyskała w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju dotację na sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Podjęte działania pozytywnie wpłyną na rozwój skutecznej akcji utylizacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy. Akcja utylizacji azbestu współfinansowana jest corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty