18.03.2020
Paweł Cerkanowicz

Informacja od ZGiUK Lubań

Informacja od ZGiUK Lubań

W związku z rekomendacją Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu otrzymaliśmy informację o wstrzymaniu zatrudnienia m.in. osadzonych zaangażowanych i wykonujących na Instalacji Komunalnej prace związane z rozbiorem i segregacją odpadów wielkogabarytowych . Zaistniała sytuacja wraz ze znacznym ograniczeniem naszych zasobów ludzkich wynikającym choćby z faktu, że część załogi korzysta ze zwolnień związanych np. z opieką nad dziećmi  zmusza nas do ograniczenia , a nawet zaniechania odbioru odpadów wielkogabarytowych z PSZOK-ów oraz od mieszkańców w ramach indywidualnych odbiorów na zlecenie.  Ten rodzaj odpadów i konieczność wstępnego rozbioru ręcznego wymusza na nas minimalizowanie niebezpieczeństwa związanego z pandemią koronawirusa . Aby w tej trudnej sytuacji sprostać Państwa oczekiwaniom i podtrzymać regularny odbiór podstawowych odpadów komunalnych  sugerujemy , iż do odwołania realizacja odbiorów odpadów wielkogabarytowych z wymienionych miejsc zostaje zawieszona . Zgromadzone dotychczas odpady zostaną odebrane, jednak prosimy o zaniechanie odbioru odpadów wielkogabarytowych w ramach Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych .Wszelkie pozostałe odbiory będą świadczone na razie bez większych perturbacji. O ewentualnych zmianach systemu odbioru będziemy informować na bieżąco.

Wojciech Sandecki

Kierownik Wydziału Trasportu Logistyki i Zaopatrzenia

Drukuj/generuj pdf

Na skróty