11.05.2023
Paweł Cerkanowicz

INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

W związku z przyjętymi zmianami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, iż od dnia 12 maja 2023 r rusza sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez gminę.

O zakup ubiegać się mogą mieszkańcy uprawnieni do dodatku węglowego. Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim od dnia 12 maja 2023 r. ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane według kolejności wpłynięcia. Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.

Zniesiony został dotychczasowy limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Uprawniona osoba fizyczna może dokonać zakupu węgla od każdej gminy lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego preferencyjną sprzedaż węgla w całej Polsce.  W tym przypadku niezbędne jest odpowiednie zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfów Śląski od dnia 12 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Gmina Gryfów Śląski  do sprzedaży końcowej posiada:

Groszek – 7,5 tony

Orzech – 18,5 tony

Cena węgla bez względu na asortyment wynosi 2000 zł za tonę.

 Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania zapasów !!!

Wnioski do pobrania w załączniku:

  1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie/posiadanie uprawnień do dodatku węglowego
Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty