07.08.2013
Agnieszka Muszka

Informacja dla przedsiębiorców

Informacja dla przedsiębiorców

BURMISTRZA   GMINY  I MIASTA   GRYFÓW  ŚLĄSKI

 

      Informuje    się, że  zgodnie  z  ustawą  z dnia 16 września  2011  roku  o szczególnych rozwiązaniach  związanych   z  usuwaniem  skutków powodzi ( Dz.U. nr 234, poz.1385- rozdział 3)   przedsiębiorcy, którzy podczas tegorocznych powodzi  ponieśli szkody  i   nie zatrudniali   więcej niż  50 pracowników  mogą  składać  wnioski   do pożyczkobiorcy  o udzielenie  pożyczki.

      Pożyczka  ta podlega umorzeniu  w części  lub w  całości.

           Bliższych  informacji udziela  Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego w Jeleniej  

      Górze,   tel. 75 75 27 509.  


Drukuj/generuj pdf

Na skróty