06.06.2011
Agnieszka Muszka

Informacja dla osób przyjeżdżających z Niemiec

Informacja dla osób przyjeżdżających z Niemiec

Informacje dla osób podróżujących i przyjeżdżających z Niemiec w związku z wystąpieniem na terenie Niemiec
ognisk zachorowań wywołanych E. coli O104 (STEC)

  1. Od  połowy  maja  2011  r.  w  Niemczech  notuje  się  wzrost  zachorowań  wywołanychwerotoksycznym szczepem E. coli O104 (STEC). Zachorowanie objawia się biegunką, a  w  około  ¼  przypadków  u  chorych  dochodzi  do  rozwoju  zespołu  hemolityczno-mocznicowego,  który w  części  przypadków może  skutkować  trwałymi  uszkodzeniami funkcji nerek, a nawet zgonem. 
  2. Zachorowania występują  przede wszystkim w  północno-zachodnich  landach Niemiec:Szlezwik-Holszyn, Hamburg, Dolna Saksonia i Nadrenia–Północna Westfalia. Przypadki w  mniejszej  liczbie  występują  na  terenie  całych  Niemiec.  Zanotowano  również zachorowania  u  mieszkańców  Szwecji,  Danii,  Wielkiej  Brytanii,  którzy  w  ostatnim czasie  odwiedzili  Niemcy.  Jeden  przypadek  zanotowano  również  w  Polsce  u  osoby, która na stałe zamieszkuje w Niemczech.

 

ZALECENIA


  1. Osoby przyjeżdżające z Niemiec, u których w ciągu 10 dni od ostatniego dnia pobytu wNiemczech wystąpi biegunka, powinny  niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub na izbę przyjęć oddziału zakaźnego. 
  2. Niemieckie  służby  zdrowia  publicznego  na  podstawie  przeprowadzonego  dochodzenia epidemiologicznego  podejrzewają,  że  źródłem  zachorowań  jest  skażona  żywność  – najprawdopodobniej warzywa. W związku z powyższym do czasu wykrycia skażonego produktu  i wycofania  go  z  rynku,  osobom wyjeżdżającym  do Niemiec  zaleca  się  nie spożywanie  surowych  warzyw  zwłaszcza  ogórków,  pomidorów  i  sałaty.  Biorąc  pod uwagę,  że  typowym  źródłem  zakażeń  spowodowanych  E.  coli  mogą  być  produkty odzwierzęce należy  również unikać  spożywania  surowego  lub niedogotowanego mięsa wołowego oraz  niepasteryzowanego mleka. 
  3. Równocześnie  istotne  jest  również  zachowanie  podstawowych  zasad  higieny  osobistej biorąc  pod  uwagę  możliwość  przeniesienia  się  zakażenia  człowiek-człowiek  drogą pokarmową,  zwłaszcza  między  osobami  mającymi  ze  sobą  bliski  kontakt.  W  czasie podróży,  gdy  nie  ma  możliwości  umycia  rąk  mydłem  pod  bieżąca  wodą,  należy korzystać z nasączanych chusteczek lub żeli myjących na bazie alkoholu. 
  4. W  Polsce  nie  stwierdzono  zachorowań,  które  wskazywałyby,  aby  skażona  żywność trafiła na polski  rynek. Główny  Inspektor Sanitarny przypomina  jednak o konieczności zachowania  zasad  higieny  podczas  przygotowywania  i  spożywania  żywności,  w szczególności  świeżych  owoców  i  warzyw,  które  będą  spożywane  na  surowo.  Przed poddaniem ich myciu powinny być namoczone, a następnie każda ich część powinna być dokładnie  i  wielokrotnego  umyta.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  zasad postępowania  z  żywnością  wskazuje  wydana  przez  Światową  Organizację  Zdrowia (WHO) ulotka informacyjna „Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności” zamieszczona na stronie internetowej GIS (www.gis.gov.pl).
Drukuj/generuj pdf

Na skróty