19.06.2019
Paweł Cerkanowicz

INFORMACJA DLA KONSUMENTA

INFORMACJA DLA KONSUMENTA

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY, WYKONANYCH PRZEZ POWIATOWĄ STACJĘ SANITARNO-EPODEMIOLOGICZNĄ, PODAWANEJ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH GRYFÓW ŚLĄSKI, WIEŻA, KRZEWIE WIELKIE, ZE STACJI UZDATNIANIA WODY W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. JELENIOGÓRSKIEJ 6 I UL. JELENIOGÓRSKIEJ 1

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty