30.11.2015
Agnieszka Muszka

Informacja

Informacja

Po zapoznaniu się ze złożonymi projektami pamiątki turystycznej z Gryfowa Śląskiego Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać nagród i nie rozstrzygać konkursu. Złożone prace przedstawiają różny poziom artystyczny i nie spełniają wszystkich kryteriów oceny, dlatego Komisja nie dokonała wyboru pracy.Za złożone prace serdecznie dziękujemy.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty