30.05.2019
sputnik

II Powiatowy Konkurs Historyczny „Polska w XX-leciu międzywojennym”

II Powiatowy Konkurs Historyczny „Polska w XX-leciu międzywojennym”

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim zorganizował II Powiatowy Konkurs Historyczny „Polska w XX-leciu międzywojennym”, który był kontynuacją ubiegłorocznego spotkania z historią Polski, w kontekście 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Patronat nad naszym przedsięwzięciem sprawowali:

– Pani Małgorzata Szczepańska –  Przewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego,

– Pan Daniel Koko – Starosta Powiatu Lwóweckiego,

– Pan Olgierd Poniźnik –  Burmistrz Gminy Miasta Gryfów Śląski,

– Pani Halina Klebanowicz  – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji,

– Pani Marzena Wojciechowska –  Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

Konkurs odbywał się w trzech typach szkół Powiatu Lwóweckiego:  – szkoły podstawowe,   gimnazjum (klasa III) i  szkoły ponadgimnazjalne i składał się z dwóch etapów ( szkolnego i finału powiatowego).

Pierwsza część zmagań z historią XX-lecia międzywojennego miała miejsce 29.03.2019 r. i w jej wyniku wyłoniono reprezentantów poszczególnych szkół na zawody finałowe.

Finał powiatowy został zorganizowany w dniu 23.05.2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim.  „Szczyt” najlepszych młodych historyków naszego powiatu rozpoczął się o godz. 900   spotkaniem wszystkich uczestników w auli szkoły. Po serdecznym przywitaniu przez Panią Dyrektor Małgorzatę Wiśniewską, uczniowie klasy II o, na czele z Zuzanną Kniaziuk, przedstawili interesującą prezentację, której bohaterem był Eugeniusz Kwiatkowski – „Wielki  Budowniczy II RP”, a zarazem najbardziej chyba niedoceniony i zapomniany polityk polskiego międzywojnia.

Następnie, uczestnicy konkursu udali się do klas, gdzie przez 1,5 godziny  pisali test.  Po analizie wszystkich prac, Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili nauczyciele szkół uczestniczących w finale powiatowym, na czele z Panią Marzanną Krawiec – nauczycielem historii w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim, wyłoniła laureatów. Zostali nimi:

Szkoły Podstawowe:

1.Radosław Grzelczak – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim – 27 pkt

2.Jakub Muszka – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim – 23 pkt

3.Bartosz Chaciński – Szkoła Podstawowa Mirsk – 21 pkt

3.Michał Baszak – Szkoła Podstawowa Mirsk  –  21 pkt.

 

Gimnazjum:

1. Milena Hawryluk – Gimnazjum w Gryfowie Śląskim – 48 pkt

2.Jędrzej Szczepański – Gimnazjum w Gryfowie Śląskim – 42 pkt

3.Seweryn Pastuch – Gimnazjum w Gryfowie Śląskim – 26 pkt

3.Seweryn Półtorak – Gimnazjum w Lubomierzu – 26 pkt.

Szkoły Ponadgimnazjalne:

1. Julia Fryza – ZSE-T w Rakowicach Wielkich –  25,5 pkt

2. Damian Kamiński – ZSOiZ w Gryfowie Śląskim – 21 pkt

3. Dawid Mocny – ZSE-T w Rakowicach Wielkich – 17 pkt

3. Damian Gliwa – ZSOiZ w Lwówku Śląskim  – 17 pkt.

 

O godz. 1200   miało miejsce uroczyste zakończenie, z udziałem zaproszonych gości i wręczenie nagród. Po przywitaniu gości – honorowych patronów konkursu –  przez Panią Dyrektor Małgorzatę Wiśniewską, Pani Małgorzata Szczepańska- Przewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego, Pan Daniel Koko – Starosta Powiatu Lwóweckiego i Pan Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski wręczyli nagrody laureatom.  Przewodnicząca komisji Pani Marzanna Krawiec, podkreśliła wysoki poziom młodych historyków, wskazując m.in., że wśród uczestników etapu finałowego był uczeń klasy V szkoły podstawowej. Szacowni goście w swoich wystąpieniach  wskazywali na potrzebę edukowania uczniów naszego powiatu wiedzą historyczną, szczególnie tą najnowszą, od momentu odzyskania niepodległości przez nasz kraj, co w sposób oczywisty wpłynie na kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia. Podkreślali oni potrzebę kontynuacji konkursu w jego kolejnych odsłonach i latach. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Małgorzata Wiśniewska pogratulowała uzyskanych wyników i wręczyła nauczycielom historii, którzy tak świetnie  przygotowali swoich wychowanków, pisemne podziękowania.

Należy podkreślić, że poza naszymi patronami, nagrody ufundowali –  Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim i Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Szkoły –„Homo Viator”. W realizację przedsięwzięcia z wielkim entuzjazmem zaangażowali się wszyscy pracownicy naszej szkoły.

Do zobaczenia za rok !

                                                                                               Organizatorzy konkursu

 

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty