10.02.2012
Agnieszka Muszka

i znowu Ubocze nie na uboczu

i znowu Ubocze  nie na uboczu

W dniach 3 – 4 lutego 2012 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Metodyczno – Programowa – „Sposoby podnoszenia  efektywności  i skuteczności  szkoły w kształtowaniu postaw  racjonalnego gospodarowania energią – perspektywy i doświadczenia krajowe   i europejskie”.

Dzięki nauczycielce Alicji Celejowskiej

 zdobywczyni  I miejsca

w Ogólnopolskim Konkursie pt. „Szkoła z energią” 

o Publicznej Szkole Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu

 było głośno nie tylko w stolicy Polski, ale i poza granicami kraju.

Konkurs adresowany był do nauczycieli przyrody, którego celem było promowanie                 i upowszechnianie innowacji programowych i dydaktycznych w uczeniu dzieci                         i młodzieży na lekcjach przyrody. Pani Alicja opracowała autorski program edukacyjny               pt. „Nie pozwolimy, by opuściła nas energia”, który został  bardzo wysoko oceniony przez Organizatora  Konkursu – Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Komisję Konkursową, pracującą pod kierownictwem  prof. dr hab. inż. Andrzeja Gawdzika z Uniwersytetu Opolskiego. 

 

Patronat Honorowy objął  Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki, Krystyna Szumilas – Minister Edukacji Narodowej, Janusz Zaleski – Minister Środowiska – Główny Konserwator Przyrody, Marek Tramś Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich.  Patronat Merytoryczny objął Uniwersytet Opolski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego            w Warszawie, Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku, Towarowa Giełda Energii S.A.

W czasie konferencji wystąpiło i zaprezentowało swoje poglądy wiele znakomitych osobistości z Polski i zagranicy – m.in.  prof. Krzysztof Żmijewski – z Politechniki Warszawskiej, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowej Programu Redukcji Emisji, prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik  z Uniwersytetu Opolskiego, prof. Ryszard Tytko z ZSE nr 1 w Krakowie, prof. dr hab. Antonina Kalinichenko z Akademii Rolniczej – Ukraina, przedstawiciele z Łotwy oraz wiele innych osób z branż związanych z energetyką.

Jednym z głównych punktów było wystąpienie Pani Alicji Celejowskiej, która prezentowała swój program w sali konferencyjnej, wypełnionej „po brzegi”  uczestnikami konferencji.

 

Program został  opracowany dla uczniów z klas I – VI Szkoły Podstawowej w Uboczu oraz dla dzieci z oddziału przedszkolnego.  Proponowana tematyka stanowi uzupełnienie        i poszerzenie treści z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej.

Jednym z najważniejszych jej zadań jest podniesienie kultury ekologicznej, kształtowanie właściwych postaw wobec problemów przyrody, ochrony środowiska, rozbudzanie u dzieci potrzeby kontaktu z przyrodą oraz kształtowanie szacunku dla  jej piękna ze szczególnym naciskiem na oszczędne gospodarowanie wodą i energią oraz uzmysłowienie, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie.

    Główny nacisk w tym programie jest położony na konkretne działania dzieci, gdyż edukacja ekologiczno-przyrodnicza  w szkole to nie zajęcia   w ławkach i wiedza teoretyczna. Nasza  edukacja – to konkretne działanie  w środowisku i dla środowiska, stwarzanie dzieciom takich sytuacji, aby samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad, a co za tym idzie, aby umiały perspektywicznie myśleć. Pozwala na kształtowanie umiejętności i postaw             z uwzględnieniem ich aktywności. Umożliwia im poznawanie świata  w jego jedności             i złożoności, wspomaga ich samodzielność, inspiruje  do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudza ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszych działań i nauki.

Proponowany sposób realizacji został  przygotowany w taki sposób,  aby  zaangażować uczniów, rodziców oraz społeczność lokalną w ochronę naszej planety.

 

Przygotowana prezentacja wywołała ogromne wrażenie  na słuchaczach. Zadawano mnóstwo pytań i wygłoszono wiele pochlebnych recenzji.

Jako dyrektor szkoły, byłam bardzo dumna przyjmując gratulacje pod adresem Pani  Celejowskiej oraz działań podejmowanych w kierowanej przeze mnie placówce.

Była to wspaniała promocja szkoły  i gminy na tak wysokim szczeblu.

Dyrektor szkoły mgr Anna Pląskowska

 

 

 

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty