31.01.2018
Agnieszka Muszka

Harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

Harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ustala harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1

 

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

 

19.02-02.03.2018 r.

 

 

 

03.04-13.04.2018 r.

 

2

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

 

05-07.03.2018 r.

 

 

 

16.04.2018 r.

 

3

 

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

08.03.2018 r.

 

18.04.2018 r.

 

4

 

 

 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

09.03-16.03.2018 r.

 

19.04-27.04.2018 r.

 

5

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

20.03.2018 r.

 

02.05.2018 r.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty