20.10.2022
Paweł Cerkanowicz

Gmina Gryfów Śląski została laureatem konkursu „Gmina przyjazna klimatowi”

Gmina Gryfów Śląski została laureatem konkursu „Gmina przyjazna klimatowi”

Gmina Gryfów Śląski została laureatem konkursu „Gmina przyjazna klimatowi”, przeprowadzonego w ramach projektu „WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Realizatorem projektu jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu Zakład Badań Regionalnych, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Fundacja Natura Polska oraz niemiecki partner – SAPOS GmbH.

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji instytucji w regionie transgranicznym oraz kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony klimatu poprzez wdrożenie akcji na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności.

Do udziału w w/w projekcie przystąpiły Gminy: Bolesławiec, Bolków, Gryfów Śląski, Lubawka, Męcinka, Paszowice, Siekierczyn, Świerzawa, Szklarska Poręba, Wojcieszów oraz Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

Na terenie w/w Gmin są realizowane:

  • debaty pn.: „ Jak łagodzić skutki zmian klimatu poprzez działania lokalne”,
  • ankietyzacje, które mają na celu poznanie stanu świadomości mieszkańców na temat znaczenia zielonej i niebieskiej infrastruktury w adaptacji do zmian klimatu,
  • działania w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury (nasadzenia drzew i krzewów, zakładanie rabat bylinowo-ziołowych, łąk kwietnych, ogródków deszczowych).

W Gminie Gryfów Śląski została urządzona rabata bylinowo-ziołowa  na skwerze przy kościele św. Jadwigi Śląskiej  oraz nasadzone zostały drzewa w liczbie 30 szt., w różnej lokalizacji.

 

 

Krzysztof Rozenbajger

Inspektor ds. pozyskiwania

zewn. środków finansowych

Drukuj/generuj pdf

Na skróty