17.05.2016
Agnieszka Muszka

Festiwal w Uboczu

Festiwal w Uboczu

Proboszcz ksiądz Krzysztof Żmigrodzki
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ubocze
Rada Gospodarcza przy kościele w Uboczu
zapraszają na X FESTIWAL  PIEŚNI  RELIGIJNEJ  I  PATRIOTYCZNEJ
Im. Roberta Mizgiera
 Festiwal odbędzie się 28 maja 2016r. (sobota) około godz.15.30 po Mszy Świętej odpustowej w kościele NNMP w Uboczu.
W programie między innymi wiele imprez towarzyszących uroczystości:
-występy na głównej scenie festiwalu,
-dwugodzinny program animacyjny dla dzieci,
-ognisko z kiełbaskami,
-słodki poczęstunek. 

Proboszcz ksiądz Krzysztof Żmigrodzki, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ubocze, Rada Gospodarcza przy kościele w Uboczu zapraszają na X FESTIWAL  PIEŚNI  RELIGIJNEJ  I  PATRIOTYCZNEJ im. Roberta Mizgiera.Festiwal odbędzie się 28 maja 2016r. (sobota) około godz.15.30 po Mszy Świętej odpustowej w kościele NNMP w Uboczu.

W programie między innymi wiele imprez towarzyszących uroczystości:
-występy na głównej scenie festiwalu,-dwugodzinny program animacyjny dla dzieci,-ognisko z kiełbaskami,-słodki poczęstunek. 

X FESTIWAL  PIEŚNI  RELIGIJNEJ  I  PATRIOTYCZNEJ
Im. Roberta Mizgiera
UBOCZE 28.05.2016r. 
R  E  G  U  L  A  M  I  N
I ORGANIZATOR
Proboszcz ksiądz Krzysztof Żmigrodzki 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ubocze 
Rada Gospodarcza przy kościele w Uboczu
II WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Festiwalu biorą udział dzieci, młodzież i dorośli.
2. Podczas Festiwalu mogą wystąpić zespoły i soliści, którzy zgłoszą swój udział 
do dnia 22.05.2016r.
Zgłoszenia przyjmuje  Filia Biblioteki w Uboczu w godz.14.00-18.00, tel.75 78 13 716  lub
Joanna Czerwiec tel.785 646 304:
Zgłoszenie powinno zawierać dane:
-zespoły: imiona i nazwiska członków, nazwę, miejscowość oraz tytuły przygotowanych utworów,
-soliści: imię i nazwisko oraz tytuły przygotowanych utworów.
-telefon kontaktowy.
3. Repertuar zespołów i solistów powinien zawierać:
– piosenki/pieśni religijne i pieśni patriotyczne.
4. Utwory mogą być wykonywane przy akompaniamencie instrumentów, bądź też z odtwarzanym podkładem muzycznym (nagranie należy dostarczyć organizatorom w dniu Festiwalu).
5. Po zaakceptowaniu regulaminu, należy wyrazić zgodę na publikacje wizerunku. Podpisać ją będzie można w dniu Festiwalu.
III PRZEBIEG FESTIWALU

X FESTIWAL  PIEŚNI  RELIGIJNEJ  I  PATRIOTYCZNEJIm. Roberta MizgieraUBOCZE 28.05.2016r. 
R  E  G  U  L  A  M  I  N

I ORGANIZATORProboszcz ksiądz Krzysztof Żmigrodzki Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ubocze Rada Gospodarcza przy kościele w Uboczu
II WARUNKI UCZESTNICTWA1. W Festiwalu biorą udział dzieci, młodzież i dorośli.2. Podczas Festiwalu mogą wystąpić zespoły i soliści, którzy zgłoszą swój udział do dnia 22.05.2016r.Zgłoszenia przyjmuje  Filia Biblioteki w Uboczu w godz.14.00-18.00, tel.75 78 13 716  lubJoanna Czerwiec tel.785 646 304:Zgłoszenie powinno zawierać dane:-zespoły: imiona i nazwiska członków, nazwę, miejscowość oraz tytuły przygotowanych utworów,-soliści: imię i nazwisko oraz tytuły przygotowanych utworów.-telefon kontaktowy.3. Repertuar zespołów i solistów powinien zawierać:- piosenki/pieśni religijne i pieśni patriotyczne.4. Utwory mogą być wykonywane przy akompaniamencie instrumentów, bądź też z odtwarzanym podkładem muzycznym (nagranie należy dostarczyć organizatorom w dniu Festiwalu).5. Po zaakceptowaniu regulaminu, należy wyrazić zgodę na publikacje wizerunku. Podpisać ją będzie można w dniu Festiwalu.
III PRZEBIEG FESTIWALU

1. Uczestnicy Festiwalu przedstawiają swój repertuar w porządku ustalonym przez organizatora.

2. Czas wykonywanych utworów nie może przekraczać łącznie 15 min.

3. Organizator zapewnia uczestnikom Festiwalu nagłośnienie.

4. Każdy z uczestników Festiwalu zostanie wyróżniony.

IV TERMINARZ FESTIWALU

Festiwal rozpocznie się dnia 28. maja 2016 r. (sobota) ok. godziny 15.30, po Mszy Świętej odpustowej   

Drukuj/generuj pdf

Na skróty