07.11.2016
Agnieszka Muszka

E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców

E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców

Projekt złożony przez naszą gminę pn. „Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski”  został wybrany do dofinansowania  w ramach EFRR RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość zadania to 1 246 523,99 zł, natomiast kwota dofinansowania wyniosła 1 059 545,40 zł. Projekt będzie realizowany w okresie 01.04.2017r. – 31.12.2017 r. na terenie Gminy Gryfów Śląski. Głównymi adresatami są mieszkańcy, przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie gminy, jak również urzędnicy Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W projekcie zaplanowano zakup 38 komputerów, 10 urządzeń biurowych, 3 serwerów, 8 czytników kodów kreskowych, 15 komputerów typu laptop z funkcją tabletu, skanera do EBOI, 4 laptopów dla pracowników Urzędu, centralę telefoniczną dla Urzędu oraz dla ZBGKiM. Użytkowanie nowego sprzętu zapewni wysoką wydajność i stabilność pracy, ale także zapewni efektywne i bezpieczne korzystanie z posiadanego systemu, jak również wysoki poziom zabezpieczenia posiadanych danych.
Ponadto zaplanowano także zakup odpowiedniego oprogramowania i licencji oraz wdrożone następujących usług:
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta, Zintegrowany System Płatności elektronicznych e-płatności, integrację istniejącego BIP z modułem e-rejestry, Broker integracyjny Profilu Zaufanego, Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych, integrację systemów dziedzinowych, Szynę usług integrującą usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe, Platformę usług publicznych, Aplikację mobilną, System elektronicznego zarządzania dokumentami, e-Rada, platformę GIS wraz z integracją z systemami dziedzinowymi i EZD, E-woda i ścieki, oraz nowoczesny portal informacyjny w celu ułatwienia mieszkańcom korzystania z wdrożonych e-usług.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty