30.12.2020
Paweł Cerkanowicz

DZIERŻAWA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UBOCZU

DZIERŻAWA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UBOCZU

W dniu 22 grudnia 2020 roku w Gryfowie Śląskim została podpisana umowa dzierżawy nieruchomości po byłej szkole podstawowej w Uboczu. Dzierżawcami zostali: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOCNI” oraz Fundacja Ditero. Umową został objęty budynek oraz plac zabaw i boisko sportowe. Na podstawie zawartej umowy Dzierżawcy są uprawnieni do korzystania z nieruchomości na potrzeby realizacji swoich statutowych zadań. Zgodnie z zawartą umową, w zamian za nieodpłatne korzystanie z budynku oraz infrastruktury towarzyszącej, tj. placu zabaw oraz boiska sportowego Dzierżawcy zobowiązali się do utrzymywania nieruchomości w pełnej sprawności technicznej, ogrzewania budynku oraz ponoszenia kosztów pozostałych mediów i bieżącej konserwacji. Ponadto zgodnie z umową, na wniosek Burmistrza lub upoważnionych osób Dzierżawcy zobowiązali się do udostępniania placu zabaw oraz boiska sportowego mieszkańcom Sołectwa. W dniu 29 grudnia br. nastąpiło formalne przekazanie nieruchomości jej Dzierżawcom.

 

Opracowała:

Sylwia Cichońska, inspektor w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

 

W budynku po byłej szkole podstawowej w Uboczu, Fundacja Ditero z Wolimierza oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOCNI” z Gryfowa Śląskiego utworzą Ośrodek Wsparcia Rodziny i Osób Niepełnosprawnych świadczące różne formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Obie organizacje pozarządowe od kilku lat pomagają dzieciom i osobom dorosłym głównie z terenu powiatów lwóweckiego i lubańskiego. Robiły to oddzielnie, na niewielką skalę. Połączenie sił wspierane przez przychylność władz Gryfowa pozwoli rozwinąć nowe usługi i wesprzeć więcej rodzin potrzebujących specjalistycznych usług.

W Ośrodku Wsparcia Rodziny i Osób Niepełnosprawnych, będą realizowane zajęcia wspomagające rozwój, terapie, warsztaty, usługi diagnostyczne dla dzieci, usługi opiekuńcze i opieka specjalistyczna dla niepełnosprawnych w każdym wieku. Długofalowym celem obu organizacji i Gminy Gryfów Śląski jest utworzenie lokalnej poradni zapewniającej wszechstronną pomoc, z którą będą współpracować specjaliści do których dzisiaj rodzice niepełnosprawnych dzieci muszą jeździć nawet do Wrocławia. W Uboczu powstanie nowoczesna pracownia do zajęć Integracji Sensorycznej, Sala Doświadczania Świata (Snoezelen), pracownia artystyczna do terapii zajęciowej, świetlica – placówka dziennego wsparcia.

„Chcemy, aby nasz Ośrodek oferował wszechstronną pomoc – od diagnozy osób z niepełnosprawnością w wieku dziecięcym, przez różnorodne terapie i zajęcia rozwojowe, po samodzielne, dorosłe życie. W nowej lokalizacji będzie również przestrzeń dla rodziców, przestrzeń na imprezy integracyjne oraz spotkania, na których można powymieniać się doświadczeniem, poplotkować, pośmiać się.” – mówi prezes Fundacji Ditero Agnieszka Surmacz.

Stowarzyszenie Mocni dotychczas znane jako sprawny organizator wielu imprez integracyjnych na terenie Gryfowa, w końcu uzyska miejsce do całodziennej opieki dla osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. „Stowarzyszenie od samego początku dążyło do utworzenia miejsca, w którym dorosłe osoby z niepełnosprawnością będą mogły pracować w formie tzw przedsiębiorstwa społecznego – miejsca pracy dla osób ze specjalnymi potrzebami lub w inny sposób wykluczonych z rynku pracy. To marzenie ma teraz szansę na realizację” mówi prezes Stowarzyszenia Mocni Stanisław Fronc..  „Bardzo chcemy, żeby Ośrodek w Uboczu wspierało też lokalną społeczność, było nadal miejscem gdzie można zorganizować festyn rodzinny czy spotkać się na placu zabaw. Marzy nam się miejsce, w którym każdy znajdzie dla siebie przestrzeń do bycia wysłuchanym, do bycia sobą. Przestrzeń, w której narodzą się nowe przyjaźnie, w której będziemy rozwijać swoje talenty i pasje, przestrzeń, która skupi wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy będą się dzielić z nami swoją wiedzą i doświadczeniem” dodaje pani Agnieszka.

Działalność obu organizacji finansowana jest z dotacji, darowizn, usług odpłatnych i 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego. Zachęcamy do włączenia się we wsparcie tej inicjatywy. Więcej informacji będzie pojawiać się na stronie https://ditero.pl i profilach Facebook obu organizacji.

 

Opracowali:

Agnieszka Surmacz – Prezes Fundacji Ditero

Stanisław Fronc – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOCNI

Drukuj/generuj pdf

Na skróty