31.08.2012
Agnieszka Muszka

Działki pod garaże w centrum miasta.

Działki pod garaże w centrum miasta.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Slaski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 1/27 czesci fizycznie niewyodrebnionej w prawie własnosci nieruchomosci niezabudowanej, położonej w obrebie 2 Gryfów Slaski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 336/12, 336/15, 296/2, 322/31 (a.m.5) o łacznej pow. 1934 m2, o użytku Bp wraz z prawem do zabudowy rzedowej segmentu garażu, …

 

więcej na: http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Drukuj/generuj pdf

Na skróty