23.09.2009
Agnieszka Muszka

Drogowy sukces

Drogowy sukces

11 września mieszkańcy Wieży mieli swój wielki dzień. Dzięki budowie nowej drogi w ich wsi nie będą narażeni już na nieprzyjemne przygody podczas ulewnych deszczów i niepogody.

Dwa miesiące trwały prace przy modernizacji traktu w Wieży, który tak naprawdę podzielony był na trzy odcinki. Droga mierzy razem 869 metrów. Koszt jej modernizacji wyniósł ponad 200 tys. zł. Jak wspomina burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik – była ona w bardzo złym stanie technicznym, ale jak przyszło do budowy nowej to również nie było łatwo, ponieważ jest bardzo wąska. Było kilka zapierających dech akcji z udziałem koparki, ale udało się tę budowlaną gimnastykę szczęśliwie do końca doprowadzić.

 

– Bardzo się cieszę, że to bardzo trudne zadanie udało się zrealizować i to jeszcze przed czasem, bowiem termin wykonania tej drogi był planowany do 30 września – mówi z satysfakcją burmistrz Olgierd Poniźnik. – Jeszcze dwa miesiące temu staliśmy na drodze, gdzie buty trzeba było od razu czyścić, a teraz mamy taki piękny trakt.
Uroczystego przecięcia powrósła dokonała sołtys Wieży Alicja Hryniewicz w asyście małżonka. Potem poświęcenia dokonał gryfowski dziekan ks. Krzysztof Kurzeja. Na inauguracji drogi nie mogło zabraknąć wykonawców  – Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych na czele z jego właścicielem Andrzejem Melerem, kierownikiem budowy Radosławem Gąsiorkiem, projektantem i inspektorem nadzoru zarazem Krzysztofem Sobałą, a także radnych Rady Miejskiej na czele z przewodniczącym Robertem Skrzypkiem, sekretarza gminy Jerzego Andrzejczaka i zastępcy burmistrza Edyty Wilczackiej. Przede wszystkim jednak najważniejszymi bohaterami byli sami mieszkańcy, dla których dzień ten to wspaniały sukces, wielka radość i powód do świętowania. W dowód swojej wdzięczności za to przedsięwzięcie zorganizowali ludową biesiadę, obdzielając zaproszonych pieczonym prosiakiem, domowymi wypiekami i sałatkami.

 

Ziemia Lubańska Nr 18(377) * 23.09-7.10.2009

Drukuj/generuj pdf

Na skróty