18.03.2020
Paweł Cerkanowicz

DOTYCZĄCY ZMIANY FORMY ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

DOTYCZĄCY ZMIANY FORMY ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

KOMUNIKAT

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

DOTYCZĄCY ZMIANY FORMY ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374), mając na celu bezpieczeństwo osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz wykonawców informujemy, iż

  od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania

udzielanie porad prawnych odbywać się będzie przez telefon lub

 z  wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość

 tymczasowo zostanie zawieszona stacjonarna działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lwóweckiego.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można skorzystać telefonicznie w następujących godz.:

poniedziałek

w godzinach 9.30-14.00 pod numerem telefonu 609 387 733 lub 795 949 445 (lokalizacja punktu: Gryfów Śląski, Rynek 1)

w godzinach 11.00-15.00 pod numerem telefonu 787 894 057 (lokalizacja punktu: Lubomierz, Plac Wolności 1)

wtorek

w godzinach 13.30-18.00 pod numerem telefonu 609 387 733 lub 795 949 445 (lokalizacja punktu: Mirsk, ul. Mickiewicza 36)

w godzinach 7.30-11.30 pod numerem telefonu 601 167 770 (lokalizacja punktu: Wleń, ul. Wąska 2)

środa

w godzinach 13.30-18.00 pod numerem telefonu 609 387 733 lub 795 949 445 (lokalizacja punktu: Mirsk, ul. Mickiewicza 36)

w godzinach 12.00-16.00 pod numerem telefonu 508 492 100 (lokalizacja punktu: Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4)

czwartek

w godzinach 14.00-18.00 pod numerem telefonu 609 387 733 lub 795 949 445 (lokalizacja punktu: Mirsk, ul. Mickiewicza 36)

w godzinach 9.00-13.00 pod numerem telefonu 796 840 518 (lokalizacja punktu: Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4) 

piątek

w godzinach 13.30-18.00 pod numerem telefonu 609 387 733 lub 795 949 445 (lokalizacja punktu: Gryfów Śląski, Rynek 1)

w godzinach 9.00-13.00 pod numerem telefonu 572 936 249 (lokalizacja punktu: Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4)

Informacja o terminie przywrócenia osobistych wizyt zostanie przekazana oddzielnym komunikatem.

W przypadku komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu:  75 782 36 50 lub adresem poczty elektronicznej: sekretariat@powiatlwowecki.pl lub listownie, bezpośrednio do Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim,  ul. Szpitalna 4.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty