23.11.2016
Agnieszka Muszka

Dotacje na przebudowę dróg gminnych

Dotacje na przebudowę dróg gminnych

Gmina Gryfów Śląski otrzymała dotację ze środków budżetu państwa, poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2012 r., na dwie uszkodzone, w trakcie nawalnych i intensywnych opadów deszczu i gradu, drogi gminne w Wolbromowie oraz ul. Rzeczna w Gryfowie Śląskim.

10 listopada br. została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej w Wolbromowie, dz. nr 318, 272 i 326 , z Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjnym i Handlowym „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora, który został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Prace przewidziane do wykonania to: nowa konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonanie odwodnienia drogi za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych oraz rowów odwadniających oraz wykonanie zjazdów i poboczy na odcinku 1 km 350 m. Zadanie dotowane  jest w 100 % ze środków z budżetu państwa i przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości prawie 500 tyś. zł. Z budżetu Gminy Gryfów Śląski zostały przeznaczone środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski o łącznej wartości  23 tyś. zł .   
Natomiast 14 listopada br.  podpisano umowę, na  przebudowę drogi gminnej ul. Rzeczna  dz. nr 31 w Gryfowie Śląskim, z Zakładem Budowy Dróg i Mostów ANBUD z Lwówka Śląskiego, który został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Prace przewidziane do wykonania to: wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonanie odwodnienia drogi za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych oraz wykonanie poboczy na odcinku 0,200 km. Zadanie dotowane jest w 100 % ze środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 260 tyś. zł. Z budżetu Gminy Gryfów Śląski zostały przeznaczone środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski o łącznej wartości  7 tyś. zł .   
Termin wykonania obu inwestycji drogowych zgodnie z umowami z Wykonawcami wyznaczony jest do 6 grudnia br.  
Sporządził: Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask 

10 listopada br. została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej w Wolbromowie, dz. nr 318, 272 i 326 , z Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjnym i Handlowym „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora, który został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Prace przewidziane do wykonania to: nowa konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonanie odwodnienia drogi za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych oraz rowów odwadniających oraz wykonanie zjazdów i poboczy na odcinku 1 km 350 m. Zadanie dotowane  jest w 100 % ze środków z budżetu państwa i przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości prawie 500 tyś. zł. Z budżetu Gminy Gryfów Śląski zostały przeznaczone środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski o łącznej wartości  23 tyś. zł .  

 
Natomiast 14 listopada br.  podpisano umowę, na  przebudowę drogi gminnej ul. Rzeczna  dz. nr 31 w Gryfowie Śląskim, z Zakładem Budowy Dróg i Mostów ANBUD z Lwówka Śląskiego, który został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Prace przewidziane do wykonania to: wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonanie odwodnienia drogi za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych oraz wykonanie poboczy na odcinku 0,200 km. Zadanie dotowane jest w 100 % ze środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 260 tyś. zł. Z budżetu Gminy Gryfów Śląski zostały przeznaczone środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski o łącznej wartości  7 tyś. zł .   

Termin wykonania obu inwestycji drogowych zgodnie z umowami z Wykonawcami wyznaczony jest do 6 grudnia br.  

Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty