17.08.2023
Paweł Cerkanowicz

Dotacje dla OSP

Dotacje dla OSP

Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej  gminie w związku ze sporządzonymi przez nie  wnioskami  otrzymały środki finansowe   w ramach  programu ”Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych  Część 2 /Dofinansowanie  zakupu sprzętu i wyposażenia  jednostek OSP”   dzięki wsparciu Ministerstwa  Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej  i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dotacje te  są  przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają  życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Maksymalna wysokość dofinansowania na  realizację zadań  w  zakresie  zakupu sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla jednej  OSP   wyniosła 20.000,00 złotych.

Wysokość przyznanych dotacji  to łącznie  135 326,68 zł.,  w tym :

– OSP KSRG Gryfów Śląski – 19 877,43 zł.,

– OSP Krzewie Wielkie – 19 994,15 zł. ,

– OSP  Młyńsko – 19 680,30 zł.,

–  OSP Proszówka – 19 774,80 zł.,

–  OSP Rząsiny – 18 000,00 zł.,

–  OSP KSRG Ubocze – 20 000,00 zł.,

–  OSP Wolbromów – 18,000,00 zł..

Nasza Gmina  również przyznała  dotacje dla  ww. OSP na realizację zadań   w ramach tego programu w łącznej kwocie 15 543,50, gdyż OSP  musiały zapewnić wkład  własny  w wysokości co najmniej  10 % wartości zadania .

Drukuj/generuj pdf

Na skróty