21.09.2023
Paweł Cerkanowicz

Dotacje dla OSP.

Dotacje dla OSP.

Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej  gminie w związku ze sporządzonymi przez nie  wnioskami  otrzymały środki finansowe   w ramach  programu ”Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych  Część 2 /Dofinansowanie  zakupu sprzętu i wyposażenia  jednostek OSP”   dzięki wsparciu Ministerstwa  Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej  i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 W dniu wczorajszym w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymali promesy na realizację w/w zadania.

Dotacje te   były  przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają  życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Maksymalna wysokość dofinansowania na  realizację zadań  w  zakresie  zakupu sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla jednej  OSP   wyniosła 20.000,00 złotych.

Wysokość przyznanych dotacji  to łącznie  135 326,68 zł.,  w tym :

OSP KSRG Gryfów Śląski – 19 877,43 zł.,

– OSP Krzewie Wielkie – 19 994,15 zł. ,

OSP  Młyńsko – 19 680,30 zł.,

–  OSP Proszówka – 19 774,80 zł.,

–  OSP Rząsiny – 18 000,00 zł.,

–  OSP KSRG Ubocze – 20 000,00 zł.,

–  OSP Wolbromów – 18,000,00 zł..

Ponadto  ww. jednostki OSP  otrzymały dotacje od Komendanta Głównego Państwowej Straży  Pożarnej   przede wszystkim na zakup sprzętu i wyposażenia  w  łącznej wysokości  29 304 ,00, w tym      OSP Gryfów Śląski i OSP Ubocze włączone do  Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  w kwocie  odpowiednio  9302,00 zł i 5522,00 . Pozostałe nasze   jednostki OSP : Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, Rząsiny i Wolbromów  otrzymały  łącznie dofinansowanie w  wysokości 14 480,00  zł.

Do ww. dotacji przyznanych przez  Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komendanta Głównego  Państwowej Straży Pożarnej   nasza  gmina  udzieliła również  dofinansowania w  wysokości 20 159,18 złotych, tytułem wkładu własnego OSP. Niektóre OSP też przeznaczyły  własne  zagospodarowane środki  finansowe  na zakup  sprzętu.

Z kolei Zarząd Powiatu Lwóweckiego  przekazał naszej gminie   kwotę 10 000 ,00 zł.   z przeznaczeniem:   na przeprowadzenie   remontu remizy OSP we Młyńsku -8000,00  zł. i  kwotę 2000,00 zł. na   zakup  sprzętu dla OSP w Uboczu.

                                                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                                                               (-) Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty