23.07.2007
Agnieszka Muszka

Dotacje dla firm

Dotacje dla firm

Już pod koniec roku 2007 startują pierwsze programy unijne w ramach, których będziesz mógł ubiegać się o dotacje na założenie własnej firmy. Na lata 2007-2013 przewidziano cztery programy, które będą kontynuowały ideę promocji przedsiębiorczości. Programami tymi będą:

•Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 3.1 Inicjowanie działalności
innowacyjnej


• Program Operacyjny
Kapitał Ludzki – działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia,


• Regionalny Program
Operacyjny – działanie osi priorytetowej numer 1Rozwój Obszarów Wiejskich – oś priorytetowa 3 – Działanie 3.1 Różnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej oraz Działanie 3.4

Drukuj/generuj pdf

Na skróty