30.12.2013
Agnieszka Muszka

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Już niebawem z wnioskiem o dodatek energetyczny będą mogli zgłaszać się do Urzędu Gminy i Miasta mieszkańcy Gryfowa Śl. i siedmiu podgryfowskich sołectw. Od 1 stycznia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy prawa energetycznego. Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego prawa energetycznego osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Aby uzyskać takie dofinansowanie należy spełnić łącznie następujące warunki: mieć przyznany dodatek mieszkaniowy, być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z 28 listopada br. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 roku wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego wynosi: dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,36 zł miesięcznie, dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie, a dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł miesięcznie.

– Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego mieszkańcy naszej gminy mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. – informuje Jadwiga Stępińska, pracownik gryfowskiego ratusza. Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty