03.02.2010
Agnieszka Muszka

Dla kulturalnego rozwoju wsi

Dla kulturalnego rozwoju wsi

23 stycznia br. w sali „Pod Lotnikiem” świetlicy wiejskiej w Uboczu dokonano uroczystego otwarcia niedawno wyremontowanego Centrum Kulturalnego.

Ta niecodzienna uroczystość zgromadziła licznie przybyłych mieszkańców i zaproszonych gości, którzy mogli oglądać efekty wielomiesięcznych prac remontowych prowadzonych w obiekcie przez miejscową firmę Stolbrat. Po przeprowadzonej inwestycji obiekt uzyskał nie tylko nowy wygląd, ale przede wszystkim ma szansę stać się prawdziwym centrum życia kulturalnego we wsi. – Oddajemy do użytku bardzo profesjonalnie wyremontowany i perfekcyjnie wyposażony obiekt – mówił podczas otwarcia imieniu lokalnego samorządu sekretarz gminy Jerzy Andrzejczak. – Życzę mieszkańcom Ubocza, aby cel tego projektu, a więc poprawa warunków życia mieszkańców wsi Ubocze oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku, sportu i rozwoju osobistego, a także pobudzenie aktywności środowiska lokalnego, stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji lokalnych wartości i tradycji kulturowych w pełni się zrealizował.

 

W wyniku przedsięwzięcia Centrum Kulturalne posiada teraz odnowioną dużą salę widowiskową, klub, kuchnię, bibliotekę, harcówkę i kotłownię. Poza tym w ramach zadania wymieniono poszycie dachu, stolarkę okienną i drzwiową oraz elewację. Projekt zakładał również zakup wyposażenia, które z pewnością umożliwi lepsze niż dotąd korzystanie z pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Całkowity koszt zadania wyniósł 587.353,46 zł.

 

Przecięcia wstęgi dokonał sołtys Ubocza Robert Mizgier, przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek, sekretarz gminy Jerzy Andrzejczak i jej skarbnik Anna Jankowska, a poświęcenia odnowionych pomieszczeń, aby lepiej służyły mieszkańcom ku pokrzepieniu ich potrzeb duchowych, dokonał proboszcz miejscowej parafii w Rząsinach ks. Stanisław Bakes. Podczas otwarcia Centrum Kulturalnego wsi Ubocze oprócz oficjalnych przemówień nie mogło zabraknąć występów dzieci z miejscowej szkoły podstawowej, pokazu tańca towarzyskiego i wspólnej biesiady w rytmie swojskich melodii.

 

Ziemia Lubańska Nr 3(386) * 3-17.02.2010

Drukuj/generuj pdf

Na skróty