06.06.2024
Paweł Cerkanowicz

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2023 ROK

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2023 ROK

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informuje, że w dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za 2023 rok.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2024r. poz. 609 z póżn. zm. ) mieszkańcy gminy mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy według załączonego wzoru.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do dnia 24 czerwca 2024r. do godz. 14.00 w biurze Rady Miejskiej ( pok. nr 17,  II piętro) lub w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim  ( pok. Nr 9,  I piętro ) .

Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu na sesji Rady Miejskiej według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                      Gminy Gryfów Śląski

                                                                                                                                                                                                                                                                                (-)   Robert Skrzypek

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty