23.05.2019
sputnik

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2018 ROK

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE  GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2018 ROK

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za 2018 rok.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ) mieszkańcy gminy mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy .

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób według załączonego wzoru.

Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Miejskiej (ratusz – pok. nr 17,  II piętro) najpóźniej do dnia 24 czerwca 2019r. do godz. 17.00 .

Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu na sesji Rady Miejskiej według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                      Gminy Gryfów Śląski

                                                                                                                                                    ( – )  Mateusz Królak

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty