30.04.2021
Grzegorz Bielak

Czasowe ograniczenie funkcjonowania Żłobka w Gryfowie

Czasowe ograniczenie funkcjonowania Żłobka w Gryfowie

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w związku z którą zdrowie dzieci
i pracowników może być zagrożone z powodu wystąpienia dodatniego wyniku u opiekunki
w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim oraz działając na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75). w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 560 z późn. zm.)

Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
zawiesza swoją działalność w okresie 29 kwietnia  – 8 maja 2021r.

 

Pracownicy żłobka  i żłobkowicze w w/w okresie zostali objęci kwarantanną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Decyzja o czasowym zamknięciu żłobka była bardzo trudna. Niestety, biorąc pod uwagę dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników i ich rodzin była konieczna. Życzę Wszystkim Państwu zdrowia i tego, abyśmy w dniu 10 maja (poniedziałek) ponownie wrócili do żłobka.

Ponadto apeluję do Rodziców o stosowanie się do przepisów oraz wytycznych dotyczących zasad reżimu epidemiologicznego obowiązujących na terenie żłobka. Zwracam szczególną uwagę o przyprowadzanie do żłobka dzieci zdrowych, przyprowadzającym i odbierającym po raz kolejny przypominamy o obowiązku zakładania maseczki na terenie żłobka oraz przestrzeganiu obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem do szatni.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania żłobka w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 działając na podstawie Uchwały nr XXI/122/20 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 23 czerwca 2020r. opłata za pobyt dziecka w żłobku za okres zamknięcia zostaje zmniejszona  do wysokości 1,26 za każdą godzinę zdeklarowaną w umowie o korzystaniu ze świadczeń żłobka. Rozliczenie nadpłaty za miesiąc kwiecień zostanie rozliczona w opłacie majowej za żłobek

Anna Zawisza-Paliwoda
Dyrektor Żłobka Miejskiego
„Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim

Drukuj/generuj pdf

Na skróty