19.03.2021
Paweł Cerkanowicz

Czasowe ograniczenie funkcjonowania Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śl.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śl.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci  i pracowników może być zagrożone z powodu wystąpienia dodatniego wyniku u opiekunki  w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim oraz działając na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75). w związku z § 2b Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 652 z późn. zm.)

 

Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
zawiesza swoją działalność w okresie 18 – 26 marca 2021r.

 

Pracownicy żłobka  i żłobkowicze w w/w okresie zostali objęci kwarantanną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Decyzja o czasowym zamknięciu żłobka była bardzo trudna. Niestety, biorąc pod uwagę dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników i ich rodzin była konieczna.

Życzę Wszystkim Państwu zdrowia i tego, abyśmy w dniu 29 marca (poniedziałek) ponownie wrócili do żłobka. Ponadto apeluję o stosowanie się do przepisów oraz wytycznych dotyczących zasad reżimu epidemiologicznego obowiązujących na terenie żłobka.

 

                                                                                   Anna Zawisza – Paliwoda

                                                                       Dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina”

                                                                                   w Gryfowie Śląskim

Drukuj/generuj pdf

Na skróty