21.06.2018
Agnieszka Muszka

Burmistrz Olgierd Poniźnik z absolutorium i poparciem w radzie

Burmistrz Olgierd Poniźnik z absolutorium i poparciem w radzie

W czwartek, 21 czerwca 2018 roku w gryfowskim ratuszu odbyła się sesja Rady Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Jej najważniejszym punktem było przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 i głosowanie nad absolutorium dla burmistrz. W sesji udział wzięło 14 radnych.


Radni po wysłuchaniu wystąpienia burmistrza i zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącymi wykonania budżetu, przystąpili do głosowania. Gryfowscy radni jednogłośnie udzielili poparcia burmistrzowi zatwierdzając sprawozdanie i udzielając Olgierdowi Poniźnikowi absolutorium. 

Pan Robert Skrzypek, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Gryfów Śląski
 wyjaśnia, iż rada była na bieżąco informowana o podejmowanych przez burmistrza działaniach, wszystkie zmiany jakie pojawiały się w budżecie były akceptowane przez radę, współpraca jaka była pomiędzy radą a burmistrzem była dobra, więc trudno tu się było spodziewać innego wyniku głosowania.

 
Fot.: Paweł Rubaj -Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty