24.04.2018
Agnieszka Muszka

Budowa Centrum Integracji Społecznej w Młyńsku

Budowa Centrum Integracji Społecznej w Młyńsku

W dniu 3 kwietnia 2018r. rozpoczęły się pierwsze prace na budowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyńsko, na działkach nr: 214/2 i 231/3. Zgodnie z zawartą z Gminą umową wykonawczą zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum integracji Społeczno-Kulturalnej w Młyńsku część 1 i 2” zrealizuje konsorcjum złożone z dwóch firm pochodzących z Jeleniej Góry tj. FILIGRAN Sp. z o.o. i AXYO.PL Sp. z o.o.

Część 1 zadania obejmuje wybudowanie budynku świetlicy i wykonanie wszystkich prac wykończeniowych i instalacyjnych, lecz bez wyposażenia meblowego i w sprzęt AGD. 
Natomiast w części 2 zostanie wykonane zagospodarowanie terenu z wjazdem, parkingiem dla pojazdów samochodowych oraz zaprojektowaną zielenią.
Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia to 20 listopada 2018 roku a całkowita jego wartość wyniesie 1 488 888, 89 zł brutto.

Część 1 zadania obejmuje wybudowanie budynku świetlicy i wykonanie wszystkich prac wykończeniowych i instalacyjnych, lecz bez wyposażenia meblowego i w sprzęt AGD. Natomiast w części 2 zostanie wykonane zagospodarowanie terenu z wjazdem, parkingiem dla pojazdów samochodowych oraz zaprojektowaną zielenią.Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia to 20 listopada 2018 roku a całkowita jego wartość wyniesie 1 488 888, 89 zł brutto.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty