29.06.2012
Agnieszka Muszka

BEZPŁATNEGO szkolenia – Razem Łatwiej

BEZPŁATNEGO szkolenia – Razem Łatwiej
Zapraszamy
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacje
pozarządowe oraz osoby fizyczne.
Mają Państwo okazję pomóc swoim beneficjentom w aktywizowaniu się na
rynku pracy udostępniając im te cenne informacje.

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.
Mają Państwo okazję pomóc swoim beneficjentom w aktywizowaniu się na rynku pracy udostępniając im te cenne informacje.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty