25.07.2007
Agnieszka Muszka

BEZPŁATNE KURSY!

BEZPŁATNE KURSY!


Stowarzyszenie Forum Szans
zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach
realizowanych w ramach projektu
„Nowy zawód – nowe możliwości pracy”.

Celem szkolenia jest nabycie nowych umiejętności lub podniesienie kwalifikacji zawodowych w następujących dziedzinach:

* RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW
(przygotowujący do pracy w księgowości);

*OBSŁUGA KADR Z NALICZANIEM PŁAC
(przygotowujący do pracy w działach kadr i wynagrodzeń);

*KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY
(przygotowujący do pracy na stanowisku kasjera lub kasjera walutowego).

Zajęcia realizowane są w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio 2 razy w miesiącu, w godz. 9:00 – 16:00. Uczestnicy otrzymują napoje, ciepły posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie środkami komunikacji publicznej.

Miejsce szkolenia: Gryfów Śląski

Szkolenie poprowadzi Zakład Szkolenia i Ekspertyzy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie Stowarzyszenia Forum Szans Ubocze 300, pok. nr 50, II piętro w każdy czwartek w godz. 15:00- 18:00 do 20 sierpnia br. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 603 750 209. W pierwszej kolejności przyjmujemy członków Stowarzyszenia Forum Szans.

Projekt realizowany jest w ramach działania 2.4 ZPORR
(Projekt współfinansowany – 75% EFS, 25 % budżet państwa)

Drukuj/generuj pdf

Na skróty