24.06.2015
Agnieszka Muszka

Bezpłatne doradztwo w inkubatorze NGO / DPKD w Lubaniu

Bezpłatne doradztwo w inkubatorze NGO / DPKD w Lubaniu

3  LIPCA 2015 (piątek) – godz. 16.30 – 19.00 Grupowe spotkanie doradcze z cyklu ZARZĄDZANIE DLA NGOs – temat „Marketing społeczny i budowanie relacji z otoczeniem”
Jeden z najważniejszych aspektów działalności organizacji pozarządowej i jednocześnie jeden z najbardziej zaniedbanych obszarów. 
Twoja organizacja starała się o darowiznę i nie udało się pozyskać sponsorów? 
Zbieraliście pieniądze w ramach kwesty ulicznej i nie udało się osiągnąć zamierzonych efektów? 
Zorganizowaliście świetną imprezę i przyszło na nią za mało ludzi? 
Zorganizowaliście ważną konferencję, z dobrymi prelegentami a uczestnikami byli jedynie najbliżsi znajomi – nie pojawiły się na niej te osoby, które powinny słuchać i wyciągać wnioski?
Przyczyną wszystkich powyższych problemów jest najczęściej zła komunikacja z otoczeniem. Niewłaściwe „sprzedanie” działalności organizacji społecznej niesie ze sobą wiele negatywnych skutków. Niezauważana na zewnątrz, ma problemy żeby przebić się do świadomości odbiorców. Jeśli działania nie są skuteczne to zniechęcają wolontariuszy i aktywistów, którzy zaczynają szukać sobie innego zajęcia. Jeśli widzisz podobne problemy w swojej organizacji – to spotkanie doradcze dotyczące marketingu produktów społecznych jest dla Was obowiązkowe.
Udział bezpłatny!
Miejsce: Lokalny Inkubator NGO w Lubaniu
Uwaga: liczba miejsc ograniczona, wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca
7 LIPCA 2015 (wtorek) – godz. 16.00-19.00
Indywidualne doradztwo księgowe dla organizacji pozarządowych
Udział bezpłatny!
Miejsce: Lokalny Inkubator NGO w Lubaniu
Uwaga: liczna miejsc ograniczona, wymagana jest wcześniejsza rezerwacja z 
podaniem tematu doradztwa
Dodatkowo przez cały miesiąc: doradztwo indywidualne stacjonarne, 
telefoniczne, internetowe) w zakresie funkcjonowania organizacji 
pozarządowych, m.in. zakładanie organizacji, pomoc w opracowaniu, realizacji 
 i rozliczaniu projektów.
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych / Dolnośląski Punkt 
Konsultacyjno-Doradczy (DPKD)
przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego 
„Pogranicze”
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań (parter, wejście od podwórza, obok 
księgarni językowej)
Tel. 696 256 420
(numer czynny w godzinach pracy – poniedziałek 9.00-13.30; wtorek 15.00– 
19.00; środa 10.30-13.30; czwartek 10.30-13.30; piątek 15.00-19.00)
Email: inkubatorngo.luban@gmail.com
www.pogranicze-csb.home.pl
Osoba do kontaktów: Monika Pleśnierowicz

Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych / DPKD w Lubaniu zaprasza w lipcu 2015 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup i lokalnych liderów do udziału w bezpłatnym doradztwie.

3  LIPCA 2015 (piątek) - godz. 16.30 - 19.00 Grupowe spotkanie doradcze z cyklu ZARZĄDZANIE DLA NGOs - temat "Marketing społeczny i budowanie relacji z otoczeniem”

3 LIPCA 2015 (piątek) - godz. 16.30 - 19.00 Grupowe spotkanie doradcze z cyklu 

ZARZĄDZANIE DLA NGOs

- temat "Marketing społeczny i budowanie relacji z otoczeniem”
Jeden z najważniejszych aspektów działalności organizacji pozarządowej i jednocześnie jeden
zaniedbanych obszarów.
Twoja organizacja starała się o darowiznę i nie udało się pozyskać sponsorów?
Zbieraliście pieniądze w ramach kwesty ulicznej i nie udało się osiągnąć zamierzonych efektów?
Zorganizowaliście świetną imprezę i przyszło na nią za mało ludzi?
Zorganizowaliście ważną konferencję, z dobrymi prelegentami a uczestnikami byli jedynie najbliżsi
które powinny słuchać i wyciągać wnioski?
Przyczyną wszystkich powyższych problemów jest najczęściej zła komunikacja z otoczeniem.
Niewłaściwe „sprzedanie” działalności organizacji społecznej niesie ze sobą wiele negatywnych
Jeśli działania nie są skuteczne to zniechęcają wolontariuszy i aktywistów, którzy zaczynają szukać
jest dla Was obowiązkowe.
Udział bezpłatny!
Miejsce: Lokalny Inkubator NGO w Lubaniu
Uwaga: liczba miejsc ograniczona, wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca


7 LIPCA 2015 (wtorek) - godz. 16.00-19.00
Indywidualne doradztwo księgowe dla organizacji pozarządowych
Udział bezpłatny!
Miejsce: Lokalny Inkubator NGO w Lubaniu
Uwaga: liczna miejsc ograniczona, wymagana jest wcześniejsza rezerwacja z
podaniem tematu doradztwa
Dodatkowo przez cały miesiąc: doradztwo indywidualne stacjonarne,
telefoniczne, internetowe) w zakresie funkcjonowania organizacji
pozarządowych, m.in. zakładanie organizacji, pomoc w opracowaniu, realizacji
i rozliczaniu projektów.
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych / Dolnośląski Punkt
Konsultacyjno-Doradczy (DPKD)
przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego
"Pogranicze"
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań (parter, wejście od podwórza, obok
księgarni językowej)
Tel. 696 256 420
(numer czynny w godzinach pracy - poniedziałek 9.00-13.30; wtorek 15.00–
19.00; środa 10.30-13.30; czwartek 10.30-13.30; piątek 15.00-19.00)
Email: inkubatorngo.luban@gmail.com
www.pogranicze-csb.home.pl
Osoba do kontaktów: Monika Pleśnierowicz

 z najbardziej 

znajomi– nie pojawiły się na niej te osoby,

skutków.

Niezauważana na zewnątrz, ma problemy żeby przebić się do świadomości odbiorców.

sobie innego zajęcia.

Jeśli widzisz podobne problemy w swojej organizacji - to spotkanie doradcze dotyczące marketingu

produktów społecznych

Jeden z najważniejszych aspektów działalności organizacji pozarządowej i jednocześnie jeden z najbardziej zaniedbanych obszarów. 
Twoja organizacja starała się o darowiznę i nie udało się pozyskać sponsorów? 
Zbieraliście pieniądze w ramach kwesty ulicznej i nie udało się osiągnąć zamierzonych efektów? 
Zorganizowaliście świetną imprezę i przyszło na nią za mało ludzi? 
Zorganizowaliście ważną konferencję, z dobrymi prelegentami a uczestnikami byli jedynie najbliżsi znajomi – nie pojawiły się na niej te osoby,
które powinny słuchać i wyciągać wnioski?
Przyczyną wszystkich powyższych problemów jest najczęściej zła komunikacja z otoczeniem.
Niewłaściwe „sprzedanie” działalności organizacji społecznej niesie ze sobą wiele negatywnych skutków.
Niezauważana na zewnątrz, ma problemy żeby przebić się do świadomości odbiorców. 
Jeśli działania nie są skuteczne to zniechęcają wolontariuszy i aktywistów, którzy zaczynają szukać sobie innego zajęcia.
Jeśli widzisz podobne problemy w swojej organizacji - to spotkanie doradcze dotyczące marketingu produktów społecznych jest dla Was obowiązkowe.
Udział bezpłatny!
Miejsce: Lokalny Inkubator NGO w Lubaniu
Uwaga: liczba miejsc ograniczona, wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca
7 LIPCA 2015 (wtorek) - godz. 16.00-19.00
Indywidualne doradztwo księgowe dla organizacji pozarządowych
Udział bezpłatny!
Miejsce: Lokalny Inkubator NGO w Lubaniu
Uwaga: liczna miejsc ograniczona, wymagana jest wcześniejsza rezerwacja z 
podaniem tematu doradztwa
Dodatkowo przez cały miesiąc: doradztwo indywidualne stacjonarne, 
telefoniczne, internetowe) w zakresie funkcjonowania organizacji 
pozarządowych, m.in. zakładanie organizacji, pomoc w opracowaniu, realizacji 
 i rozliczaniu projektów.
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych / Dolnośląski Punkt 
Konsultacyjno-Doradczy (DPKD)
przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego 
"Pogranicze"
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań (parter, wejście od podwórza, obok 
księgarni językowej)
Tel. 696 256 420
(numer czynny w godzinach pracy - poniedziałek 9.00-13.30; wtorek 15.00– 
19.00; środa 10.30-13.30; czwartek 10.30-13.30; piątek 1
Email: inkubatorngo.luban@gm
www.pogranicze-csb.
Osoba do kontaktów: Monika Pleśnierowicz

Drukuj/generuj pdf

Na skróty