09.02.2011
Agnieszka Muszka

Bezpłatne badania mammograficzne

Bezpłatne badania mammograficzne

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Bogatyni  zaprasza  na Bezpłatne badania mammograficzne
– w ramach Programu profilaktyki raka piersi –  WSZYSTKIE  KOBIETY  W  WIEKU  OD  50  DO  69  LAT  (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia),  spełniające jedno z poniższych kryteriów:

  1. nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
  2. otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2009 i 2010, pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
    • rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki),
    • mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

Kryteria wykluczające:
Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Miejsce udzielania świadczeń w ramach  w/w Programu: Pracownia mammograficzna w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego 15;  59-920 Bogatynia.

Rejestracja na badania – pod numerem telefonu: 75/77 32 046 wew. 20, gdzie można uzyskać również dodatkowe informacje na temat realizowanego przez SP ZOZ  w Bogatyni, przedmiotowego Programu.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty