13.06.2017
Agnieszka Muszka

Bezpieczniej w Gryfowie i w drodze do Krzewia Wielkiego

Bezpieczniej w Gryfowie i w drodze do  Krzewia Wielkiego

Oddział Dolnośląski Dróg i Budowy Autostrad z siedzibą w Lubaniu poczynił kilka przedsięwzięć poprawiających bezpieczeństwo użytkowników drogi krajowej Nr 30 przebiegającej przez nasze miasto.

Oddział Dolnośląski Dróg i Budowy Autostrad z siedzibą w Lubaniu poczynił kilka przedsięwzięć poprawiających bezpieczeństwo użytkowników drogi krajowej  Nr 30 przebiegającej przez nasze miasto.


Został przebudowany chodnik przy dawnej przychodni zdrowia powiększona została zatoczka autobusowa i wykonane zostały lewoskręty w ulicę Wojska Polskiego, ul. Oldzańską, co w sposób znaczący usprawni ruch pojazdów. To samo dotyczy lewoskrętu do Osiedla 7 Dywizji.
Od kilku lat zabiegałem także wraz z mieszkańcami Krzewia  Wielkiego o bezpieczną drogę dla pieszych i rowerzystów prowadzącą do Krzewia Wielkiego.
Duży ruch pojazdów powodował, że pieszy był w ciągłym niebezpieczeństwie. Gmina wykonała dokumentację, a Oddział GDBDi A wykonał bezpieczną ścieżkę prowadzącą od ul. Oldzańśkiej aż do wiaduktu kolejowego w Krzewiu Wielkim. Na razie jest to ścieżka w technologii szutrowej przykryta frezowiną asfaltową , ale mam nadzieję, że w niedługim czasie zostanie wyasfaltowana. 
Wykonawcą  tej  ścieżki była Firma Anbud z Lwówka Śląskiego. Chcę w imieniu użytkowników tej drogi w obrębie naszego miasta oraz mieszkańców Krzewia Wielkiego serdecznie podziękować za te rozwiązanie poprawiające stan bezpieczeństwa. W sposób szczególny dziękuję Kierownikowi Oddziału Andrzejowi Nowakowi .
Dziękuję raz jeszcze.
Burmistrz Gminy i Miasta
         Olgierd Poniźnik

Został przebudowany chodnik przy dawnej przychodni zdrowia powiększona została zatoczka autobusowa i wykonane zostały lewoskręty w ulicę Wojska Polskiego, ul. Oldzańską, co w sposób znaczący usprawni ruch pojazdów. To samo dotyczy lewoskrętu do Osiedla 7 Dywizji.

Od kilku lat zabiegałem także wraz z mieszkańcami Krzewia Wielkiego o bezpieczną drogę dla pieszych i rowerzystów prowadzącą do Krzewia Wielkiego. Duży ruch pojazdów powodował, że pieszy był w ciągłym niebezpieczeństwie. Gmina wykonała dokumentację, a Oddział GDBDiA wykonał bezpieczną ścieżkę prowadzącą od ul. Oldzańśkiej aż do wiaduktu kolejowego w Krzewiu Wielkim. Na razie jest to ścieżka w technologii szutrowej przykryta frezowiną asfaltową, ale mam nadzieję, że w niedługim czasie zostanie wyasfaltowana. Wykonawcą tej ścieżki była Firma Anbud z Lwówka Śląskiego.

Chcę w imieniu użytkowników tej drogi w obrębie naszego miasta oraz mieszkańców Krzewia Wielkiego serdecznie podziękować za te rozwiązanie poprawiające stan bezpieczeństwa. W sposób szczególny dziękuję Kierownikowi Oddziału Andrzejowi Nowakowi. Dziękuję raz jeszcze.

Burmistrz Gminy i Miasta   

Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty