24.05.2013
Agnieszka Muszka

Będą płacić za parkowanie

Będą płacić za parkowanie

Od 1 czerwca br. przy gryfowskim ratuszu uruchomione zostaną parkomaty. Oznacza to, że każdy postój w miejscu specjalnie oznaczonym będą kosztować.

Zgodnie z uchwałą jaka została podjęta w lutym tego roku, koszt parkowania za pierwszą godzinę to 2,00 zł, za druga i trzecią kwota ta zwiększa się odpowiednio o 0,20 i 0,40 zł. Podejmowane są jednak starania aby opłata mogła być pobierana nie za godzinę, ale za pół godziny, co wiązałoby się także z proporcjonalnym jej zmniejszeniem. Opłaty uiszczać trzeba będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 17.00. Jak zapewniają urzędnicy gryfowskiego ratusza – podjęte działania mają przede wszystkim sprawić, aby centrum miasta nie było tak zatłoczone jak to bywało dotychczas.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty