18.11.2013
Agnieszka Muszka

Badania rynku i ratusza w Gryfowie Śląskim ciąg dalszy

Badania rynku i ratusza w Gryfowie Śląskim ciąg dalszy

W tym tygodniu otrzymaliśmy do grupy DTH jeszcze gorące opracowania pomiarów wykonanym w dniu 26.10. 2013 r.

Pomiary wykonała grupa członków Dolnośląskiego Towarzystwa Historycznego w składzie: Andreas Paraskiewas, Jacek Zając, Piotr Rodziewicz oraz Dariusz Debich. 

Z opracowań pomiarów i odczytu zapisu georadaru stwierdzono cztery anomalie, jakie wynikły podczas badań. Anomalie wykryte na tym etapie prac nie dają nam jednoznacznie odpowiedzi na to, czy dane anomalie to jest jakiś obiekt pod powierzchnią płyty rynku, czy może pozostałość starych mediów, które nie zostały opisane. Jednakże opis wskazuje, że odkryte anomalie mają charakter prawdopodobnie korytarzy, piwnic w części zasypanych z występującymi zawałami przynajmniej w miejscu ich badania. Zawały mogą być spowodowane ruchem drogowym, który odbywa się w rynku gryfowskim.

Wnioski, jakie nasuwają się po wstępnych badaniach rynku i ratusza są następujące: do badań płyty rynku należy dokładnie przeskanować grunt metodą siatkową, co pozwoli w sposób wiarygodny dokładnie opisać występujące anomalie ujawnione i te, którą mogą wyniknąć dodatkowo. W pomiarach budynku ratusza miejskiego ze względu na ograniczoną powierzchnię należy użyć innej anteny o większej rozdzielczości oraz przygotowanie siatki wspomagającej.

Jak wynika z prac, które wykonano w Gryfowie Śląskim miasto kryje do dnia dzisiejszego nie odgadnione tajemnice i zagadki, które poprzez przeprowadzone prace stały się bliższe odkryciu.

Badania, jakie prowadziła grupa DTH zostały wykonane dla miasta Gryfowa Śląskiego nieodpłatnie, dzięki działaniom Burmistrza miasta oraz dzięki Stowarzyszeniu Zamek Czocha. Miasto z tego tytułu nie poniosło żadnych wydatków.


     Piotr Kucznir.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty