23.08.2018
Agnieszka Muszka

AWARIA WODY

AWARIA WODY

Z A W I A D O M I E N I E

W ZWIĄZKU  Z  AWARIĄ  STUDNI ZBGKIM W GRYFOWIE ŚL. ZAWIADAMIA, ŻE NASTĄPI PRZER-WA W  DOSTAWIE WODY DO ODBIORCÓW NASTEPUJĄCYCH ULIC: 7-MEJ DYWIZJI; HORYZONT; PARTYZANTÓW; WIDOKOWEJ; SPACEROWEJ. PROSIMY O INDYWIDUALNDE ZAOPATRYWANIE SIĘ W WODĘ  DO CELÓW  SPOŻYWCZYCH  Z  BECZKO – WOZU PODSTAWIANEGO PRZEZ  ZAKŁAD WODOCIĄGÓW.

W POZOSTAŁYCH CZĘŚCIACH GRYFOWA ŚL.MOŻE NASTĄPIĆ SPADEK CIŚNIENIA WODY.
PRZEWIDYWANY CZAS ZAKOŃCZENIA ROBÓT GODZ. 19°°.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty