15.04.2008
Agnieszka Muszka

Ankieta – Grupa Integracyjna

Ankieta – Grupa Integracyjna

Zapraszamy do wypełniania ankiety, która pomoże nam stwierdzić, czy wsród lokalnej społeczność istnieje zapotrzebowanie na utworzenie dodatkowej grupy integracyjnej w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim. 


Ankieta

Integracja oznacza pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w życiu społecznym. W chwili obecnej, w przypadku kilku gryfowskich rodzin, osiągnięcie pełnej integracji społecznej jest niemożliwe, ponieważ niemożliwe jest kształcenie i wychowanie ich dzieci w grupie rówieśniczej jaką jest grupa przedszkolna.


Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim zamierza zmienić swoiste „status quo” tworząc grupę integracyjną, która umożliwi pełne funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych w społeczeństwie. Powstanie grupy integracyjnej będzie zależeć od ilości otrzymanych zgłoszeń ze strony rodziców dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. Powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest zmniejszenie liczebności dzieci sprawnych i włączanie 3-5 dzieci niepełnosprawnych. Dyrekcja przedszkola zakłada utworzenie maksymalnie jednej grupy 20-to osobowej, gdzie proporcję przedszkolaków sprawnych do niepełnosprawnych będą układały się w stosunku 4:1. Realizacja całego przedsięwzięcia zależna jest od dofinansowania projektu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na obecnym etapie realizacji zadania zależy nam na wykazaniu zapotrzebowania na utworzenie takiej grupy. Dużym problemem przy realizacji tego typu projektów jest proces rekrutacyjny. Wielu rodziców odmawia zapisywania swoich dzieci do grupy integracyjnej, ponieważ postrzega taką grupę jako „przechowalnię” dla malców, gdzie nie zdobywa się niezbędnych umiejętności i wiedzy.


Celem tego artykułu jest przełamanie istniejących stereotypów i zapewnienie wszystkich rodziców, że proces integracyjny i edukacyjny w takiej grupie ma niezwykle korzystny wpływ na wszechstronny rozwój wszystkich dzieci. Grupa integracyjna dostarcza wszystkim dzieciom więcej różnorodnych doświadczeń społecznych (dzięki czemu stymuluje ich rozwój społeczno-emocjonalny), stwarza lepsze warunki nauczania (nauka odbywa się w mniejszych grupach i z wykorzystaniem różnorodnych form i metod), daje szansę wyrównania opóźnień i braków poprzez wzbogacenie procesu nauczania terapią prowadzoną przez specjalistów zatrudnionych do pracy w grupie.


W ramach projektu do pracy w grupie integracyjnej dyrekcja przedszkola zamierza zatrudnić pięciu specjalistów: psycholog, logopeda, rehabilitant oraz dwóch nauczycieli po pedagogice specjalnej. Zatrudnienie pięciu specjalistów do pracy w tak małej grupie gwarantuje niemal indywidualny tryb pracy oraz warunki sprzyjające rozwijaniu uzdolnień i talentów wśród wszystkich dzieci.


Realizacja projektu zakłada zastosowanie wielu innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych (indywidualne programy nauczania, doposażenie sali, wycieczki integracyjne) oraz zupełną przejrzystość całego procesu integracyjno-dydaktycznego (otwarte dni przedszkola, to jedna z form naocznej weryfikacji całego procesu).


W najbliższym okresie czasu dyrekcja przedszkola przygotuje ankiety, których zadaniem będzie wykazanie zapotrzebowania na powstanie grupy integracyjnej w naszym przedszkolu. Pamiętajmy, że realizacja całego pomysłu zależna jest od stopnia naszej świadomości i otwartości.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty