12.08.2009
Agnieszka Muszka

Ambasador miasta i gminy

Ambasador miasta i gminy

Już po raz piąty Zakład Mięsny Dariusza i Marka Niebieszczańskich zdobył Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy za 2008 rok. To ogromny sukces, który cieszy nie tylko przedsiębiorców, ale także władze i społeczeństwo gminy.

Jesteśmy dumni, że 9 lipca po raz piąty Zakład Mięsny Dariusza i Marka
Niebieszczańskich zdobył Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy – mówi burmistrz
Gryfowa Olgierd Poniźnik.


Kandydatów ocenia kapituła, której od 3 lat przewodzi marszałek województwa
dolnośląskiego. Podstawowe kryterium jakie jest brane pod uwagę to sytuacja
finansowa firmy. Duże znaczenie ma także stosowanie zasad etyki, uczciwej
konkurencji, kodeksu pracy, podnoszenia kwalifikacji pracowników, zaangażowanie
na rzecz ochrony środowiska oraz ekspansja na rynku krajowym i międzynarodowym.
Właściciel zakładu zapytany o to jak odbiera tę nagrodę, powiedział, że trzeba
na nią pracować przez 365 dni w roku i w roku 2008 nie zmarnowano żadnego dnia.


My jako gmina 18 lipca także wręczyliśmy taką pamiątkową statuetkę diamentową
podczas ogniska zorganizowanego przez radę sołecką Proszówki i zakład mięsny –
mówi burmistrz Olgierd Poniźnik. – Jesteśmy dumni, że firma Dariusza i Marka
Niebieszczańskich jest tak znakomitym ambasadorem miasta i gminy Gryfów
Śl.


Ziemia Lubańska Nr 14(373) * 29.07-12.08.2009

Drukuj/generuj pdf

Na skróty