19.01.2018
Agnieszka Muszka

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Samorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw
obywatelskich Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa do
przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego,
które przyczyniają się do poprawy jakości życia w Regionie.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw obywatelskich Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa doprzekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego,które przyczyniają się do poprawy jakości życia w Regionie.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 znajduje się na
stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatkudochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 znajduje się nastronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html 

Zachęcamy do przekazania 1% podatku z rozliczenia PIT na rzecz wybranej
organizacji pożytku publicznego z naszego województwa.

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/jedenprocent/ 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty