07.09.2017
Agnieszka Muszka

Zmiany w świadczeniu usług zdrowotnych

Zmiany w świadczeniu usług zdrowotnych

W dniu 01 stycznia 2013r. Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu wygrał konkurs na prowadzenie nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej dla mieszkańców całego Powiatu Lwóweckiego. Przez 4 lata i 9 miesięcy nocna i świąteczna pomoc zdrowotna była realizowana w naszej Wielospecjalistycznej Przychodni, dawało to ogromne poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców naszego miasta, a także dla mieszkańców sąsiednich miast Lubomierza i Mirska ze względu na centralne położenie Gryfowa w naszym powiecie. Niestety, w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)  pomoc nocna i świąteczna musi być realizowana przy funkcjonującym szpitalu. Dlatego od 1 października 2017r. prowadzenie nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej  będzie wykonywać Powiatowe Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom za tą prawie 5 letnią pomoc medyczną w czasie każdej nocy i przeróżnych świąt. W sposób szczególny bardzo dziękuję Pani Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu za jej determinację, wielki wysiłek i usilne starania o zorganizowanie pomocy nocnej i świątecznej. 
Proszę mieszkańców o zrozumienie tej sytuacji, która jest niezależna od nas i informuję, że 30 września 2017r. w sobotę o godz. 24 00 nocna i świąteczna pomoc zdrowotna w Wielospecjalistycznej Przychodni w Gryfowie Śląskim przestanie funkcjonować.

Pragnę
serdecznie podziękować wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom za tą
prawie 5 letnią pomoc medyczną w czasie każdej nocy i przeróżnych świąt. W
sposób szczególny bardzo dziękuję Pani Zofii Barczyk Dyrektor Wielospecjalistycznego
Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu za jej
determinację, wielki wysiłek i usilne starania o zorganizowanie pomocy nocnej i
świątecznej.

            Proszę mieszkańców o zrozumienie tej sytuacji, która jest
niezależna od nas i informuję, że 30 września 2017r. w sobotę nocna i świąteczna pomoc zdrowotna w Wielospecjalistycznej Przychodni w
Gryfowie Śląskim przestanie funkcjonować.

Burmistrz Gminy i Miasta

    Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty