18.03.2021
Paweł Cerkanowicz

Zmiana organizacji pracy UGiM w Gryfowie Śląskim

Zmiana organizacji pracy UGiM w Gryfowie Śląskim

Szanowni Mieszkańcy

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19 w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także wytycznymi i apelem Ministra Zdrowia o podjęcie przez pracodawców takich działań, które w miejscu pracy ograniczą możliwość i transmisję wirusa wprowadzam od 22 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim następujące zasady obsługi interesantów:

  • Kontakt osobisty będzie możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim zgłoszeniu sprawy telefonicznie i ustaleniu, czy kontakt osobisty jest konieczny. Klient zostanie poinformowany gdzie, kiedy i jakie dokumenty należy przedłożyć aby przedmiotową sprawę załatwić. Klientom (w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach) zostanie wyznaczona indywidualna godzina przyjęcia, tak aby ograniczyć kontakty osobiste do niezbędnego minimum.
  • Wydawanie uzgodnionych z Klientem dokumentów odbywać będzie się przez okno koło drzwi wejściowych do Centrum Organizacji Pozarządowych ( od strony TAXI )
  • Akt zgonu będzie można uzyskać po wcześniejszej rejestracji pod numerem: 75 78 13 403 lub mail usc@gryfow.pl lub 75 78 11 266 mail grunty@gryfow.pl
  • Pozostałe sprawy można zgłaszać przez platformę ePUAP, telefonicznie, mailowo i skrzynkę podawczą umieszczoną na wewnętrznych drzwiach wejściowych od strony TAXI – dane te zostały zamieszczone na drzwiach wejściowych do Urzędu oraz na stronie gryfow.pl i facebooku
  • Przyjmowanie Mieszkańców w ramach skarg i wniosków oraz innych sprawach w sposób bezpośredni zostaje zawieszone do odwołania.
  • Wszystkie umówione wcześniej spotkania i wizyty zostają odwołane.

Za powstałe niedogodności i utrudnienia przepraszam, ale wynikają one z dbałości o bezpieczeństwo wszystkich Mieszańców.

 

Gryfów Śląski 22.03.2021 rok

  / – / Olgierd Poniźnik

Burmistrz Gminy i Miasta

       Gryfów Śląski

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty