29.06.2018
Agnieszka Muszka

Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Informujemy, że z dniem 30 czerwca br. kończy pracę na stanowisku Skarbnika Gminy i Miasta Gryfów Śląski Pani Anna Jankowska. Z dniem 1 lipca br. stanowisko to obejmuje Pan Marek Kurec, obecnie pracujący na stanowisku Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Stosowne uchwały o odwołaniu i powołaniu Skarbnika podjęła Rada Miejska Gminy i Miasta Gryfów Śląski na sesji w dniu 22 czerwca 2018r.

Odchodzącej na emeryturę Pani Annie Jankowskiej życzymy dużo dobrego zdrowia, wielu sił do realizacji planów, dobrego odpoczynku na zasłużonej emeryturze oraz wszelkiej osobistej pomyślności. Natomiast Panu Markowi Kurcowi życzymy dobrej pracy na nowym stanowisku, wielu sił do realizacji zadań oraz wielu sukcesów na nowym stanowisku pracy.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty