25.01.2022
Paweł Cerkanowicz

Zmiana formuły – na „ZDALNĄ” MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH w Gryfowie Śląskim

Zmiana formuły – na „ZDALNĄ” MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH  w Gryfowie Śląskim

W związku z wprowadzeniem obowiązku pracy zdalnej w administracji publicznej z powodu kolejnej fali pandemii Covid-19, wystąpiła konieczność zmiany formuły (ze stacjonarnej na zdalną), zapowiadanych  na dzień 28.01.2022 r., indywidualnych konsultacji bezpośrednich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gryfowie Śląskim.

W związku z zaistniałą sytuacją zaplanowane konsultacje indywidualne zostaną przeprowadzone w formie on-line za pośrednictwem komunikatora ZOOM lub Skype.

Każdą zainteresowaną osobę prosimy o przesłanie na adres maila pife.jeleniagora@dolnyslask.pl  zgłoszenia. W tytule maila proszę wpisać: „Konsultacje on-line –Gryfów Śląski”.

W odpowiedzi każdy uczestnik otrzyma indywidualny link  do rozmowy poprzez Skype/ZOOM.

Nie ma potrzeby zakładania kont na tych platformach. Spotkania będą umawiane na konkretną godzinę.

Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania  dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o  zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.

Wskaże kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

 Mieszkańców gminy i miasta  Gryfowa Śląskiego zapraszamy na konsultacje w ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego: 28 stycznia  2022 r.  w  godz. 12.00-14.30

W celu zgłoszenia się na konsultacje prosimy o przesłanie maila, na adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl . W tytule maila proszę wpisać:

„Konsultacje on-line –Gryfów Śląski”.

W odpowiedzi  uczestnik otrzyma indywidualny link  do rozmowy poprzez Skype/ZOOM. Nie ma potrzeby zakładania kont na tych platformach. Spotkania będą umawiane na konkretną godzinę.

Konsultacje są bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy !

Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku

Drukuj/generuj pdf

Na skróty