25.05.2011
Agnieszka Muszka

Złote i Diamentowe Gody

Złote i Diamentowe Gody

7 maja w gryfowskim ratuszu miała miejsce doniosła i zarazem sentymentalna uroczystość. Trzy pary małżeńskie świętowały swoje jubileusze.

W sobotnie przedpołudnie salę ślubów ratusza w Gryfowie wypełnili najbliżsi jubilatów, obecny był burmistrz Olgierd Poniźnik, ks. dziekan Krzysztof Kurzeja, przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek oraz kierownik USC w Gryfowie Jolanta Dudzik. 60-lecie pożycia małżeńskiego świętowali państwo Halina i Jan Luty, a 50-lecie Maria i Edward Skwarzyńscy oraz Józefa i Franciszek Gałucha. Jak podkreślił burmistrz Olgierd Poniźnik – na tak piękny jubileusz pracuje się najciężej, bo nieprzerwanie przez pięćdziesiąt czy sześćdziesiąt lat i na żaden medal – jak ten przyznawany przez prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie – nie czeka się tak długo. W dzisiejszych czasach miłość i wierność małżeńska to bardzo często wartości, z którymi współcześni rzadko się liczą. Jubilaci z Gryfowa pokazują całym swoim życiem, że warto razem iść przez życie, darząc się szacunkiem, zaufaniem, wspierając się w dobrych i złych chwilach, by potem z radością i pełną satysfakcją móc spoglądać na dzieło swojego życia, cieszyć się dziećmi i wnukami, ale i serdecznie wspominać lata pracy w gryfowskich zakładach azbestowych, na poczcie czy w innych miejscach, w których jubilaci pracowali.
Podczas jubileuszowych uroczystości burmistrz Olgierd Poniźnik wraz z kierownikiem USC Jolantą Dudzik wręczył małżonkom prezydenckie medale, była sposobność do toastów i życzeń.

 

Ziemia Lubańska Nr 10(417) * 25.05-8.06.2011

Drukuj/generuj pdf

Na skróty